środki na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne

Unijne środki na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne w Legnicy

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica – etap II” będzie dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Legnicki magistrat poinformował, że w poniedziałek, 22 sierpnia br. w Warszawie, pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) a Legnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, podpisana została umowa o dofinansowanie wspomnianego przedsięwzięcia.

Środki na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne

Dofinansowany Projekt składa się z dziewięciu zadań, a koszt jego realizacji wynosi 33 mln zł. Kwota unijnego dofinansowania to niespełna 17 mln zł.

Dzięki dofinansowaniu przeprowadzona zostanie modernizacja mechanicznej części oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. Oprócz budowy przedsięwzięcie przewiduje także przebudowę wybranych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz naprawę część sieci kanalizacyjnej. Ponadto rozbudowany zostanie system monitoringu sieci wodociągowej.

podpisanie umowy nfosigw fot nfosigw

Wszystkie zadania mają zostać zakończone przed upływem grudnia 2021 r., a realizacja Projektu ma spowodować, że Legnica będzie miastem skanalizowanym niemal w 100%. Rozbudowa systemu monitoringu sieci wodociągowej pozwoli natomiast na wcześniejsze wykrycie awarii i szybszym jej usunięciem.

Urząd Miasta Legnicy podkreśla, że w wyniku prac przewidzianych do zrealizowania w oczyszczalni ścieków, a konkretnie hermetyzacji osadnika, zmniejszą się uciążliwości zapachowe oczyszczalni.Przy okazji magistrat przypomina, że w 2015 r. w Legnicy ukończona została realizacja projektu pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica”, który kosztował blisko 60 mln zł (22 mln zł pochodziło ze środków unijnych) i zaznacza, iż pomimo tak potężnych inwestycji, ceny za wodę i odbiór ścieków w mieście kształtują się na średnim krajowym poziomie.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Urząd Miasta Legnica

fot. UM Legnica, fot. na otwarcie sozosfera.pl

reklama

 

reklama

reklama

reklama