Udogodnienia dla cyklistów

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację Prawa wodnego oraz innych ustaw. Ma ona ułatwić budowę dróg rowerowych i wytyczanie szlaków turystycznych wzdłuż rzek oraz umożliwić jazdę rowerem po wałach przeciwpowodziowych. – Cieszę się, że ta ustawa będzie dobrze działała na rzecz zwiększenia dostępności szlaków rowerowych, także na rzecz poprawy ich jakości – powiedział prezydent podczas uroczystości podpisania ustawy. Nowela wprowadza również zmiany w ustawie o drogach publicznych. Dzięki temu możliwe będzie budowanie tras rowerowych także poza drogami przeznaczonymi dla ruchu samochodowego, a drogi rowerowe będą traktowane jako inwestycje celu publicznego. Po wejściu w życie ustawy zmieniającej budowa, przebudowa lub remont drogi rowerowej oraz wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego na wale będzie wymagało zgłoszenia do marszałka województwa. Szlaki rowerowe nie powstaną w miejscach, w których inwestycja mogłaby wpłynąć na pogorszenie stanu środowiska lub zwiększyć zagrożenie powodziowe. Jeżeli zagrożona będzie szczelność lub stabilność wałów, ich zarządca będzie mógł wprowadzić czasowy zakaz poruszania się po nich.

Na podstawie: www.prezydent.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

Partner Portalu