Uczmy się od najlepszych!

Holendrzy są ekspertami w budowaniu i utrzymywaniu infrastruktury wodnej. Stąd też warto uczyć się na ich doświadczeniach. Skwapliwie skorzystała z tej możliwości delegacja z Ministerstwa Środowiska, pod przewodnictwem wiceministra Stanisława Gawłowskiego.
 
gosp wodna
 
Czterodniowa wizyta studyjna odbyła się dzięki zaproszeniu Banku Światowego i holenderskiego ministerstwa infrastruktury i środowiska. Podczas wspólnych rozmów dyskutowano m.in. o zintegrowanym sposobie zarządzania wszystkimi aspektami gospodarki wodnej oraz o bezpieczeństwie powodziowym.
 
W kontekście polskich doświadczeń korzystania z wód zaprezentowano holenderski program Delta. To krajowy program, w którym rząd, władze prowincji, regionów wodnych oraz gmin wraz z organizacjami społecznymi, przedsiębiorcami i instytucjami badawczymi współpracują na rzecz osiągnięcia dobrego stanu wód. Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bezpieczeństwa i poprawianie komfortu życia i pracy jego mieszkańców. Delta jest skoncentrowana na trzech głównych celach ogólnokrajowych: zapewnienie dobrej jakości wody pitnej, wypracowywanie i wprowadzanie nowych standardów bezpieczeństwa powodziowego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury wodnej. Wszystkie działania analizowane są w długoterminowej perspektywie, obejmującej okres od 2015 do 2050 r. Budżet programu zaplanowano na ok. 1 mld euro rocznie, z czego część środków pochodzi z opłat za korzystanie z wody.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu