wody opadowe

Uchwycą wody opadowe

Przy Ośrodku Sportu i Rekreacji na Pradze-Południe powstanie kompleks sześciu ogrodów deszczowych, połączonych z przestrzenią do wypoczynku – poinformował Urząd m.st. Warszawy (UM).

W ramach przedsięwzięcia warszawiacy będą też mogli dowiedzieć się, w jaki sposób rośliny usuwają zanieczyszczenia z wody opadowej.

W Warszawie zagospodarują wody opadowe

Ogrodem deszczowym określa się nasadzenia roślin w gruncie bądź pojemniku, które usuwają zanieczyszczenia z przepływającej wody deszczowej zbieranej z powierzchni dróg, placów i dachów – wyjaśnia stołeczny magistrat. Korzenie bądź kłącza hydrofitowych sadzonek potrafią zatrzymywać zanieczyszczenia, w tym metale ciężkie. Ogrody deszczowe można tworzyć przy budynkach, na działkach i przy ulicach. Ich wykonanie nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani sprzętu – dodaje UM.

W ramach projektu pn. „Warszawa chwyta wodę” w stolicy zakładane są ogrody deszczowe. Posadzone w nich rośliny usuwają zanieczyszczenia z wody deszczowej, która spływa z dachów, ulic czy parkingów. Tego typu rozwiązanie funkcjonuje już przy ul. Białobrzeskiej na Ochocie. Według planów, wiosną warszawiacy zobaczą kolejne specjalne skwery, założone obok przyulicznej zieleni. Inwestycji realizowanej przy praskiej hali sportowej będą towarzyszyć spotkania edukacyjne. W ich trakcie mieszkańcy będą mogli zdobyć wiedzę na temat racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi w mieście.

Wody opadowe tematem spotkań

Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy czy też prywatni właściciele gruntów mogą włączyć się w nasze działania. Akcja ma na celu zwiększenie odzyskiwania wody w stolicy. Podczas edukacyjnych spotkań warszawiacy dowiadują się, w jaki sposób zakłada się deszczowy ogródek i dlaczego troska o naturalne środowisko jest niezwykle ważna w miejskiej przestrzeni. Dziś, dzięki rozbudowanej i zmodernizowanej „Czajce”, największej oczyszczalni w Polsce, Warszawa oczyszcza 100% odbieranych ścieków komunalnych. Zmodernizowaliśmy zakłady uzdatniające wodę, dlatego mieszkańcy mają opcję picia kranówki. Za pomocą specjalnych ogrodów mamy szansę odzyskać także deszczówkę – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent stolicy.

We wtorek, 27 listopada mieszkańcy poznają ciekawostki i technikę budowania deszczowych ogrodów. Natomiast w środę, 28 listopada, z warsztatów skorzystać będą mogli przedstawiciele jednostek, takich jak domy kultury, biblioteki czy dzielnicowe ośrodki sportu. Udział w spotkaniach jest bezpłatny, natomiast obowiązują wcześniejsze zapisy – zaznacza magistrat.

Projekt „Warszawa chwyta wodę” realizuje m.st. Warszawa we współpracy z Fundacją Sendzimira. Więcej informacji na stronie zzw.waw.pl.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Warszawy

fot. Fundacja Sendzimira (ogród deszczowy założony przy SP nr 209 im. Hanki Ordonówny, przy ul. Reymonta)

reklama

reklama