Trzech beneficjentów

W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano umowy dofinansowania inwestycji, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Unijne dotacje zasilą konta Katowickich Wodociągów, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z Jaworzna oraz Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.
 
euraski
 
Pierwszy z wymienionych beneficjentów planuje wybudować i zmodernizować kanalizację sanitarną i sieć wodociągową. Projekt ma być zakończony w grudniu 2015 r. W efekcie niemal o 1000 zwiększy się liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej. Przedsięwzięcie kosztuje blisko 17,9 mln zł, a wsparcie UE wynosi ponad 6,5 mln zł.
 
Z kolei jaworzyński MPWiK, dzięki dofinansowaniu, opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego Miasta Jaworzna – Faza IV”. Jego wartość przekracza 1,5 mln zł, jednak blisko 1,1 mln stanowi dotacja z UE.
 
W Bytomiu zaś zostanie zrealizowana inwestycja pn. „Kompletna dokumentacja na uporządkowanie gospodarki osadowej na OŚ Centralna”. Całkowity koszt projektu to 2,7 mln zł, a środki zewnętrzne wesprą go sumą blisko 1,9 mln zł.
 
Na podstawie: www.wfosigw.katowice.pl

Partner Portalu

Partner Portalu