Terkawka pod lupą WIOŚ-u

9 lipca br. Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Elblągu odebrała zgłoszenie dotyczące śnięcia ryb i nieprzyjemnego zapachu wody rzeki Terkawki wpływającej do jeziora Drużno. Po przeprowadzeniu oględzin rzeki stwierdzono, że z wylotu oczyszczalni należącej do ROLLUX w Gronowie Górnym odpływały do Terkawki mętne ścieki o gnilnym zapachu, powodujące w okolicy wylotu powstawanie piany i kożucha zanieczyszczeń.
 
Pobrano do badań próbkę ścieków odpływających z kolektora ściekowego. Ponadto podjęto kontrolę interwencyjną w ww. zakładzie w zakresie prowadzenia eksploatacji oczyszczalni ścieków i przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych dotyczących ochrony środowiska. W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli naruszeniami, 11 lipca wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie wstrzymania użytkowania instalacji do przetwórstwa owoców, warzyw i ryb należącej do firmy ROLLUX, eksploatowanej z naruszeniem warunków pozwolenia wodnoprawnego.
 
Dzień później właściciel spółki poinformował, że rozpoczął wywóz osadu nadmiernego z zakładowej oczyszczalni do komunalnej oczyszczalni w Elblągu oraz przeprowadził bagrowanie, czyli usuwanie osadów dennych z dopływu rzeki Terkawki od wylotu ścieków do połączenia z rzeką. Wywóz osadu będzie prowadzony na bieżąco.
 
Zakończone 15 lipca badania próbek wykazały, że oprócz pH zostały przekroczone wartości wszystkich dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, udzielonym zakładowi decyzją Starosty Elbląskiego. Po zakończeniu kontroli przewidzianej na początku następnego tygodnia Inspektorat podejmie dalsze, określone prawem, działania.
 
Na podstawie: www.wios.olsztyn.pl

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny