Tereny wodonośne i pola irygacyjne

Tereny wodonośne i pola irygacyjne pod szczególną ochroną

Ze względu na bardzo suchą zimę oraz brak opadów w okresie wiosennym, wyraźnie zwiększyło się zagrożenie pożarowe na terenach wodonośnych i polach irygacyjnych – podkreśla Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu (MPWiK). Stąd też przedsiębiorstwo prosi mieszkańców, by nie łamali zakazów i nie wchodzili na tereny należące do spółki.

Zakaz wstępu na tereny wodonośne i pola irygacyjne we Wrocławiu

Jak zaznacza przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, pomimo ograniczeń w przemieszczaniu się i zakazu przebywania w parkach, lasach czy na bulwarach, obserwuje się, że mieszkańcy spacerują po terenach pozostających w zarządzie MPWiK. Dlatego tereny te są objęte szczególnym nadzorem i są regularnie patrolowane przez służbę ochrony.

Ujęcia, obiekty i tereny wodonośne wrocławskich wodociągów znajdują się pod szczególną ochroną sanitarną. Mogą tam przebywać jedynie osoby upoważnione. To konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo produkcji wody i jej dostaw do mieszkańców. Jest tam dobrze oznakowana i prawnie ustanowiona strefa ochrony ujęć, a tereny są stale patrolowane przez służbę ochrony – podkreśla MPWiK.

Przedsiębiorstwo zaznacza, że susza, którą obecnie obserwujemy, stwarza dodatkowo zagrożenie wystąpienia pożaru. Dlatego, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, ale także terenów, z których ujmowana jest woda dla Wrocławia i Aglomeracji Wrocławskiej MPWiK prosi o bezwzględne stosowanie się do zakazu.

W obecnej sytuacji epidemicznej, pożar na terenach MPWiK to konieczność wysłania Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia czy pracowników MPWiK. Nie każmy im niepotrzebnie narażać życia i zdrowia – ZOSTAŃMY W DOMU! – apelują wrocławscy wodociągowcy.

Na podstawie informacji nadesłanej przez MPWiK we Wrocławiu

fot. MPWiK we Wrocławiu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny