Technologia Wody

„Technologia Wody” – wydanie jubileuszowe

Do rąk czytelników oddany został kolejny, jubileuszowy numer czasopisma „Technologia Wody”, którego wydawcą jest Wydawnictwo Seidel-Przywecki. Dlaczego numer jubileuszowy? Bowiem minęło właśnie 10 lat od publikacji pierwszego wydania tego czasopisma.

A jakie treści znajdą w tym wydaniu czytelnicy?

Jubileuszowe wydanie czasopisma „Technologia Wody”

Wydanie otwiera artykuł pt. „Ocena jakości wód rzeki Wisłok zanieczyszczonej wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi”. Autorami tej publikacji zamieszczonej w działach „Nauka i Technika” oraz „Gospodarka Wodna” są Sylwia Gubernat i Piotr Koszelnik.

Następny tekst – „Pomiary przepływu cieczy w gospodarce wodno-ściekowej” – opublikowany w dziale „Nauka i Technika” oraz „Zaopatrzenie w Wodę” napisała Beata Piotrowska. W tych samych rubrykach zamieszczony został artykuł pt. „Systemy wodociągowe z żeliwa sferoidalnego”. Jego autorem jest Szymon Piekar.

Z kolei Wojciech Dąbrowski, Barbara Dąbrowska i Grzegorz Pasieka przygotowali artykuł pt. „Uwagi na temat badań laboratoryjnych i pilotowych dla potrzeb uzdatniania wody” („Nauka i Technika” oraz „Zaopatrzenie w Wodę”).

Kolejna merytoryczna publikacja nosi tytuł „Odkrycie i rozwój metody osadu czynnego do oczyszczania ścieków – 105 rocznica”. Została przygotowana przez Marka Gromca i zamieszczona jest w rubrykach „Nauka i Technika” oraz „Odprowadzanie i Oczyszczanie Ścieków”. W tych samych rubrykach znaleźć można artykuł pt. „Zalecenia metodyczne do obliczeń projektowych kanalizacji rozdzielczej”. Autorami tekstu są Andrzej Kotowski i Bartosz Kaźmierczak.

technologia wody

„Wpływ niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) na środowisko wodne oraz metody ich usuwania z wód” („Nauka i Technika” oraz „Odprowadzanie i Oczyszczanie Ścieków”) to artykuł przygotowany przez Martę Domagałę i Bartosza Wanota.

Krzysztof Filipek napisał natomiast tekst pt. „Procedury Planu Bezpieczeństwa Wodnego – czyli od myślenia globalnego do działania lokalnego” zamieszczony w rubryce „Bezpieczeństwo Zdrowotne Wody”.

Tekst pt. „Monitoring jakości wody na pływalniach – parametry fizykochemiczne” przygotował zespół autorski w składzie: Zofia Kiersnowska, Dobrochna Ginter-Kramarczyk, Izabela Kruszelnicka i Michał Dudek. Materiał opublikowano w dziale „Bezpieczeństwo Zdrowotne Wody”.

„Koszty budowy i eksploatacji stacji uzdatniania wód powierzchniowych” to natomiast artykuł, który znalazł się w rubryce „Zagadnienia Prawne i Ekonomiczne”. Autorzy tego artykułu to Rafał Miłaszewski, Damian Panasiuk i Ewa Rauba.

Bożena Rusinek napisała natomiast tekst pt. „Problemy aktualnie obserwowane na rynku usług wodociągowo-kanalizacyjnych”. Został on także zamieszczony w dziale „Zagadnienia Prawne i Ekonomiczne”.

Zaprezentowana tematyka podjeta w wydaniu jubileuszowym zachęca do sięgniecia po ten numer czasopisma i nie wymaga chyba dodatkowej zachęty.

Nie pozostaje nic innego, jak pogratulować Redakcji i Wydawcy jubileuszu 10-lecia i życzyć kolejnych lat efektywnej pracy na rzecz rozwoju branży zaopatrzenia w wodę!

reklama

 

reklama

reklama

reklama