Technologia Wody

Technologia Wody – kolejne wydanie

Znamy zawartość kolejnego wydania czasopisma „Technologia Wody”.

Tak do lektury publikacji zawartych w wydaniu zachęca Magdalena Seidel-Przywecka, redaktor naczelna: „Na początek temat, który często wydaje się dla wodociągowców bez znaczenia – zanieczyszczenie wody siarkowodorem. Tymczasem Autorki dwóch artykułów (str. 22 i 26) skutecznie dowodzą, że jego występowanie może stanowić problem także w wodzie wodociągowej.

Natomiast inni badacze przypominają o ciągle nierozwiązanym problemie z występowaniem w sieci wodociągowej pałeczki Legionella. Okazuje się, że w czasach, kiedy dostarczana do naszych kranów woda jest całkowicie bezpieczna, zwykły prysznic może stanowić śmiertelne zagrożenie… (str. 50).
A na koniec wydania – łyżka dziegciu – recenzja wydanego wiosną tego roku przez GIS Kompendium „Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi”, napisana przez nasze stałe Autorki – Izabelę Zimoch i Barbarę Mulik (str. 66). Pozostawimy ją bez komentarza!”.

By jeszcze bardziej przybliżyć zainteresowanym osobom zawartość tego wydania prezentujemy poniżej skrócony opis, oparty na spisie treści.

Technologia Wody – nauka i technika oraz praktyka i eksploatacja

Wydanie otwiera rubryka „Wydarzenia branżowe”. Następnie czytelnicy będą mogli przejść do lektury artykułów opublikowanych w dziale „Nauka i technika”. Tutaj m.in. można przeczytać artykuł pt. „Usuwanie związków organicznych podczas filtracji wody przez złoża biologicznie aktywnych filtrów węglowych – badania w skali technicznej”. Tekst został przygotowany przez zespół autorski w składzie Piotr Kołaski, Agnieszka Wysocka, Alina Pruss, Iwona Lasocka-Gomuła, Michał Michałkiewicz i Zefiryn Cybulski.

Z kolei Agnieszka Włodyka-Bergier, Tomasz Bergier, Dominika Gajewska i Emilia Stańkowska są autorami artykułu pt. „Zaawansowane procesy utleniania w technologii uzdatniania wody basenowej”.

technologia wody

Kolejna publikacja w tym dziale nosi tytuł „Jak siarkowodór wpływa na organizm człowieka? – część I” i została napisana przez Joannę Bambrowicz, Izabelę Kruszelnicką oraz Dobrochnę Ginter-Kramarczyk.

Tutaj również można przeczytać tekst pt. „Siarkowodór w instalacji wodociągowej – część II. Studium przypadku dla wybranego gospodarstwa jednorodzinnego w Wielkopolsce, w gminie Pobiedziska”. Autorkami tej publikacji są Zofia Kiersnowska, Joanna Bambrowicz, Dobrochna Ginter Kramarczyk oraz Izabela Kruszelnicka.

Dział „Nauka i technika” zamyka artykuł Michała Michałkiewicza pt. „Ścieki i ich negatywna rola w środowisku”.

Artykuł zatytułowany „Zmiany własności mechanicznych siatki studniarskiej wykonanej z poliamidu (PA) w czasie eksploatacji studni wodociągowych i renowacji chemicznych”, przygotowany przez Marzenę Boroń i Tomasza Górkę rozpoczyna dział „Praktyka i eksploatacja”. W tej części czasopisma znaleźć można jeszcze dwa artykuły. Pierwszy pt. „Ciągły monitoring jakości wody w Planie Bezpieczeństwa Wodnego”, którego autorem jest Łukasz Dumas i drugi – pt. „Doświadczenia z zastosowania koagulantów glinowych na stacji uzdatniania wody w Płocku” napisany przez Karolinę Stępińską.

Technologia Wody o bezpieczeństwie zdrowotnym

Wydanie zamyka dział „Bezpieczeństwo zdrowotne wody”, w którym znalazły się cztery publikacje.

Pierwszą z nich jest artykuł pt. „Legionella – wciąż aktualny problem” napisany przez Bartosza Wanota i Agnieszkę Krzypkowską. Następny tekst nosi tytuł „Elementy zarządzania kryzysowego w Planach Bezpieczeństwa Wodnego na podstawie wybranych dokumentów i aktów prawnych” i został przygotowany przez Krzysztofa Filipka.

Na końcu znaleźć można dwie publikacje przygotowane przez wspomniane panie – Izabelę Zimoch i Barbarę Mulik. Teksty są zatytułowane „Raporty NIK o stanie infrastruktury wodociągowej i jakości świadczonych usług dostaw wody” i „Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi – Kompendium wg GIS”.

Nie pozostaje zatem nic innego, jak życzyć owocnej lektury!

Więcej informacji na internetowej stronie wydawcy

reklama

reklama