Zatwierdzono nową taryfę opłaty za wodę i ścieki dla Katowic

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW) wydał decyzję o skróceniu czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki na terenie miasta Katowice. Decyzja ta została wydana 9 listopada br. Równocześnie organ ten zatwierdził nową taryfę, która obowiązuje od 25 listopada br. – podał Urząd Miasta Katowice (UM).

Decyzja Dyrektora PGW została opublikowana 17 listopada br. w Biuletynie Informacji Publicznej PGW. Nowa taryfa będzie obowiązywała przez okres 3 lat – zaznaczył UM.

Bezpieczeństwo wodne – kluczowa kwestia

Magistrat podkreślił, że infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna pełni niezwykle istotną rolę. Jest bowiem gwarantem bezpieczeństwa w obszarze dostaw wody dla mieszkańców oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.

– Infrastruktura wodociągowa jest infrastrukturą krytyczną pozwalającą na utrzymanie niezakłóconego dostępu do wody pitnej, co jest jednym z fundamentów zdrowego i zrównoważonego życia społecznego. Nasza rola jest szczególnie ważna, gdy zaczynamy analizować bezpieczeństwo dostaw wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów. Zapewnienie dostępu do dobrej jakości, czystej wody jest naszym priorytetem. Bowiem ma ogromne znaczenie dla zdrowia i dobrostanu mieszkańców – powiedział Stanisław Krusz, prezes Katowickich Wodociągów.

Stolica Śląska ma nową taryfę opłaty – katowicka woda wśród najtańszych w metropolii

Magistrat dokonał porównania miast położonych w sąsiedztwie Katowic. Zaznaczył przy tym, że mimo opisanej waloryzacji ceny, w Katowicach utrzymano niemal najniższą taryfę.

Waloryzacja opłat w stosunku do obowiązującej taryfy wynosi 0,94 zł brutto w przypadku ceny za 1000 l wody (1 m3). W przypadku ceny za 1000 l (1 m3) odprowadzonych ścieków waloryzacja ta sięga 0,59 zł brutto. Łącznie jest to 1,53 zł brutto.

Magistrat dodał, że zmianom nie ulegają stawki opłat abonamentowych.

Przeciętnie 4-osobowa rodzina miesięcznie zużywa ok. 10 m3 wody i odprowadza tyle samo ścieków. Oznacza to, że waloryzacja spowoduje zmianę jej rachunku o 15,30 zł brutto na miesiąc.

Ceny, które zaczną obowiązywać od 25 listopada br. wynoszą za 1000 litrów (1 m3) wody: 7,31 zł brutto, czyli 0,00731 zł za litr wody. Za 1000 litrów (1 m3) odprowadzonych ścieków nowa wysokość opłaty to 9,74 zł brutto. Łącznie będzie to 17,05 zł brutto.

Katowice mają nową taryfę opłaty za wodę i ścieki – podstawowe aspekty zmian

Waloryzacja cen jest przede wszystkim rezultatem kilku czynników. Magistrat wskazał tu na wzrost ceny hurtowego zakupu wody oraz wzrost kosztów energii elektrycznej, gazowej i ciepła.

Miejscy urzędnicy przypomnieli, że Katowice nie posiadają własnych ujęć wody. Spółka Katowickie Wodociągi nabywa wodę w 100% hurtowo od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów (GPW). Cena zakupu wody z GPW od 1 stycznia 2023 r. wzrosła o 32% tj. o 0,81 zł netto.

W związku z rosnącymi kosztami energii elektrycznej, gazowej i cieplnej, konieczne było ich uwzględnienie w taryfie.

W maju 2021 r., gdy była kalkulowana aktualnie obowiązująca taryfa, cena za energię elektryczną wynosiła 279,50 zł/MWh. W październiku 2021 r., gdy taryfa weszła w życie cena energii wynosiła już 456 zł/1 MWh. W trzech kwartałach br. cena ta wynosiła 785 zł/MWh. By w przyszłości ograniczyć wpływ wzrostu cen energii na taryfę, Katowickie Wodociągi, planują budowę farmy fotowoltaicznej.

Dlaczego teraz i co to oznacza dla mieszkańców?

Magistrat dodał też, że Katowickie Wodociągi zauważają, iż obecny wzrost kosztów stanowi istotne wyzwanie. Było ono w dodatku niemożliwe do przewidzenia podczas składania wcześniejszego wniosku taryfowego w 2021 r.

Otoczenie, w którym funkcjonują przedsiębiorstwa wodociągowe ulega ciągłym przemianom, co wymaga elastyczności i szybkiego reagowania na nowe wyzwania. Wzrost kosztów operacyjnych oraz utrzymania infrastruktury wodociągowej stanowią dodatkowe obciążenia finansowe dla przedsiębiorstwa. W obliczu tych trudności, Katowickie Wodociągi podejmują środki mające na celu efektywne zarządzanie zasobami. Działają też w kierunku optymalizacji kosztów oraz dostosowania strategii do zmieniającego się otoczenia rynkowego.

Wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie taryfy do zmieniających się warunków ekonomicznych. Nową taryfę opłaty za wodę i ścieki wprowadzono także po to, aby umożliwić dalsze świadczenia usług dobrej jakości – zaznaczył UM.

Szczegółowy cennik opłat za wodę i ścieki, obowiązujący od 25 listopada 2023 r., dostępny jest na stronie internetowej Katowickich Wodociągów. Można się z nim zapoznać również w siedzibie spółki.

Na podstawie nadesłanej informacji opracowanej przez Katowicką Agencję Wydawniczą

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu