Tajemnicze śnięcie ryb

Około 20 sztuk śniętych pstrągów wykazała wizja lokalna rzeki Kumieli w okolicy Parku „Dolinka” w Elblągu. Dokonali jej inspektorzy Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wElblągu, zaalarmowani przez tamtejszy Okręg PolskiegoZwiązkuWędkarskiego.
 
snieta ryba
 
Podczas wizji pobrano próbki wody do analiz. Następnie poinformowano o zdarzeniu Powiatowego Lekarza Weterynarii, który po badaniu sekcyjnym ryb z najmniej zaznaczonymi oznakami rozkładu nie stwierdził śladów nasuwających podejrzenia o wystąpieniu choroby zakaźnej.
 
W związku z tym, iż w ewidencji WIOŚ-u nie występują instalacje, z których ścieki przemysłowe mogłyby być odprowadzane do Kumieli, a wizja terenowa wykazała istnienie wylotów do rzeki, informację o wystąpieniu śnięcia ryb przekazano do wiadomości Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu – do dalszego procedowania.
 
Na podstawie: www.wios.olsztyn.pl

Partner Portalu

Partner Portalu