Szymany z dofinansowaniem

Gmina Szczytno uzyska wsparcie w kwocie ponad 2 mln zł na budowę kanalizacji i wodociągu dla miejscowości Szymany. Inwestycja uwzględnia także odbiór ścieków z Portu Lotniczego Szymany.
 
Umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia podpisano 4 grudnia br. w Urzędzie Gminy w Szczytnie, a pozyskane środki pochodzić będą z Funduszu Spójności(w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko).
umowa szymany
To pierwsza nasza umowa dofinansowania w tej kadencji samorządu i mam nadzieję, ze nie ostatnia – komentował Sławomir Wojciechowski, wójt gminy Szczytno. – Inwestycja ma zostać zrealizowana w 2015 r.
 
Oprócz budowy sieci kanalizacyjnej i przyłączy projekt przewiduje także budowę oczyszczalni przydomowych, w miejscach, gdzie niemożliwe będzie podłączenie nieruchomości do sieci. Zebrane po realizacji inwestycji ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni w Nowym Gizewie. Projekt przewiduje budowę sieci sanitarnej o długości ponad 5 km, a także 1 km wodociągu.
 
Koszt całkowity projektu to blisko 3 mln zł (2,4 mln zł to koszty kwalifikowane). Gmina ma otrzymać prawie 2,1 mln zł dofinansowania.
 

Partner Portalu

Partner Portalu