Szybka interwencja

4 sierpnia 2014 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przyjął zgłoszenie od przedstawiciela Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze o śnięciu ryb na kanale Zimny Potok w rejonie miejscowości Nietków. Przedstawiciele WIOŚ-u pojechali na miejsce zdarzenia, by zweryfikować uzyskane informacje oraz pobrać próby wody do badań laboratoryjnych.
 
W toku czynności kontrolnych dokonano wizualnej oceny kanału Łącza oraz cieku Zimny Potok. Pobrano również próbki wody płynącej w charakterystycznych punktach przepływowych. W trakcie oględzin nie zaobserwowano martwych ryb.
 
Dalsza lustracja zanieczyszczonego odcinka rzeki Zimny Potok pozwoliła ustalić, że przyczyną zanieczyszczenia wód były prace konserwacyjne rowów melioracyjnych, będących dopływami kanału Zimny Potok. W sprawie tej będą prowadzone dalsze czynności wyjaśniające.
 
Na podstawie: www.zgora.pios.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu