Szczeciński ZWiK

Szczeciński ZWIK ma nowego członka Zarządu

Patrycja Wolińska-Bartkiewicz została wybrana na stanowisko wiceprezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie (ZWiK) – poinformował Urząd Miasta Szczecin (UM).

Szczeciński ZWiK i nowy członek Zarządu

Jak zaznacza UM, w trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej i prezentacji, Patrycja Wolińska-Bartkiewicz wykazała się największą wiedzą z zakresu działalności spółki, zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, rachunkowości, a także finansów przedsiębiorstwa. Jej wiedza była także najobszerniejsza na temat zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, zasad wynagradzania w tych spółkach, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomości zasad nadzoru właścicielskiego.

Szczeciński ZWiK

Patrycja Wolińska-Bartkiewicz jest magistrem prawa. Ukończyła studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także Studium Europejskiego Prawa Samorządowego Polskiej Akademii Nauk. Ukończyła również szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych, zarządzania projektami, oceny oddziaływania na środowisko czy sporządzania studium wykonalności inwestycji. Ma przeszkolenie menedżerskie. Pracowała m.in. w Urzędzie Miasta Chełm jako pełnomocnik prezydenta ds. pozyskiwania funduszy pomocowych. W swoim CV może się także pochwalić pracą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego, z kolei w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pracowała jako podsekretarz stanu. Z kolei w Banku Gospodarstwa Krajowego pracowała na stanowisku dyrektora zarządzającego Pionem Funduszy Europejskich.

Nowa wiceprezes obejmie stanowisko 16 września br.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Szczecin

fot. na otwarcie sozosfera.pl, fot. UM Szczecin

Partner Portalu

Reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny