Świadomi Polacy?

Na zlecenie Fundacji Nasza Ziemia, Ośrodek Badań Społecznych INDEKS przeprowadził badanie opinii społecznej dotyczące postaw Polaków w zakresie ochrony środowiska. To już druga edycja ankietyzowania społeczeństwa, wykonana w ramach „Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014”.
 
Jak wynika z przeprowadzonych badań, większość Polaków deklaruje selektywną zbiórkę odpadów (91,3%), chroni przyrodę wokół siebie (94,6%), oszczędza wodę (95,4%) oraz racjonalnie używa energii (96,9%). Wśród najpopularniejszych działań proekologicznych można wymienić gaszenie światła, zgniatanie plastikowych butelek przed wrzuceniem ich do kosza, korzystanie z toreb wielokrotnego użytku, segregację baterii, używanie energooszczędnych żarówek, dokręcanie kranów oraz odłączenie od prądu naładowanych urządzeń.
 
recykling1
 
Działania ukierunkowane na ochronę przyrody stosują przede wszystkim urzędnicy samorządowi oraz edukatorzy. Najlepiej tego typu aktywność realizowana jest w województwach kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i mazowieckim.
 
Wyniki wykazały, iż ponad 92% respondentów podejmuje działania proekologiczne w domu, blisko 70% z nich wykonuje takie działania w miejscu pracy lub w szkole, a około 40% działania na rzecz środowiska i ekologii podejmuje na zakupach. Podczas wypoczynku oraz w podróży o ekologię dba odpowiednio 28,6% oraz 26% badanych.
 
Badanie przeprowadzono na próbie składającej się z ponad 1 tys. osób, należących do jednej z pięciu grup: dzieci i młodzieży (5-16 lat), edukatorów, urzędników samorządowych, przedsiębiorców i pracowników firm.
 
Na podstawie: www.nfosigw.gov.pl
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny