SUW do remontu

Dzięki pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zakład Usług Komunalnych „Cybinka” będzie mógł zrealizować inwestycję pn. „Remont Stacji Uzdatniania Wody w Bieganowie, gmina Cybinka”.
SUW Bieganów
 
Projekt warty blisko 1,3 mln zł obejmuje przebudowę budynku stacji uzdatniania wody oraz instalację nowego układu technologicznego uzdatniania wody. Ponadto wymienione zostaną pompy głębinowe w istniejących studniach wierconych, rurociągi międzyobiektowe oraz kable elektryczne i sterownicze.
 
ZUK-owi przyznano pożyczkę w wysokości nieco ponad 1 mln zł.
 
Na podstawie: www.wfosigw.zgora.pl

Partner Portalu

Partner Portalu