Suchy Las ze wsparciem

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Biedrusku” – to tytuł projektu, który uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowę dotacyjną w tej sprawie podpisano 8 grudnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Beneficjentem środków jest Gmina Suchy Las.
 
Realizacja inwestycji ma przyczynić się do uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie Suchy las, zgodnie z zasadą trwałego i zrównoważonego rozwoju, przy założeniu stopniowego spełnienia wymogów określonych polskim i unijnym prawem ochrony środowiska. Głównym elementem planowanego przedsięwzięcia będzie budowa sieci kanalizacyjnej.
 
Przedsięwzięcie jest warte blisko 1,2 mln zł, zaś kwota wsparcia sięgnęła ponad 823 tys. zł.
 
Na podstawie: www.wfosgw.poznan.pl

Partner Portalu

Partner Portalu