Suchy Las z dotacją

Gmina Suchy Las (woj. wielkopolskie) otrzymała potwierdzenie w sprawie dofinansowania inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Biedrusku”. Dotacja w wysokości ponad 823 tys. zł pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
 
biedrusko
 
W ramach planowanego projektu, wartego blisko 1,2 mln zł, ma powstać 1,8 km sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w Biedrusku. Przedsięwzięcie obejmuje również zadania dotyczące nadzoru budowlanego oraz informacji i promocji. Szacuje się, iż w wyniku realizacji inwestycji do kanalizacji sanitarnej podłączonych zostanie ponad tysiąc osób.
 
Na podstawie:  www.wfosgw.poznan.pl

Partner Portalu

Partner Portalu