Separator substancji ropopochodnych oczyści deszczówkę

Krakowska jednostka Klimat–Energia–Gospodarka Wodna zakończyła prace związane z budową nowego separatora substancji ropopochodnych kanalizacji opadowej. Separator substancji ropopochodnych powstał przy ul. Macieja Dębskiego. Woda deszczowa z tego miejsca płynie dalej do Wilgi i Wisły. Inwestycja powstawała od lipca. Poprzedziły ją prace geodezyjne, pomiarowe oraz wiertnicze. Całkowity koszt nowego „proekologicznego sita” substancji ropopochodnych to ponad 87 tys. zł – poinformował Urząd Miasta Krakowa (UM).

Separator substancji ropopochodnych – z czego został wykonany?

Jak wyjaśnił UM, komora urządzenia została zakopana w ziemi i nie jest już widoczna dla przechodniów. Natomiast rola podziemnych urządzeń jest bardzo ważna, bo oczyszczają wodę z substancji ropopochodnych, które dostają się z drogi z wodami opadowymi do kanalizacji deszczowej. Po oczyszczeniu w separatorach i osadnikach woda deszczowa może spłynąć do pobliskiego miejskiego cieku przy ul. Dębskiego.

Sam separator ma kształt walca. Wykonany jest ze specjalnego betonu o konstrukcji monolitycznej, gwarantującej szczelność urządzenia. Wcześniej w tym samym miejscu przy ul. Kałuszyńskiej zamontowany został osadnik służący wychwytywaniu z deszczówki ciał stałych np. piasku itd. Urządzenia redukują zanieczyszczenia w 60–80% w przypadku osadników i prawie 95%, jeśli chodzi o separatory – tłumaczy ratusz.

To dopiero początek

Praca urządzeń podczyszczających ukierunkowana jest na to, aby woda z deszczówki przedostająca się do miejskich potoków była czysta. Jak oznajmił magistrat, w planach miejskiej jednostki uwzględniono budowę kolejnych tego typu urządzeń.

W przygotowaniu jest osiem podczyszczaczy – w różnych częściach Krakowa. Zabezpieczone zostaną wyloty przy ul.: Dąbskiej, Lipowskiego, Wańkowicza, Makuszyńskiego, Kosocickiej, Lotniczej, Zamłynie i Na Błonie. Jednostka Klimat–Energia–Gospodarka Wodna zakończyła prace nad dokumentacjami projektowymi wymienionych inwestycji. Ma też decyzje administracyjne niezbędne do realizacji działań w terenie. Całkowity koszt budowy urządzeń to ponad 7 mln zł – podsumował ratusz.

Na podstawie: krakow.pl

fot. Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

Partner Portalu

Partner Portalu