strategiczna inwestycja

Strategiczna inwestycja w wodociągi i kanalizację Wawra

Warszawska dzielnica Wawer, zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd m.st. Warszawy (UM), zyska nową infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną. Za 2 lata mają powstać tam kolejne magistrale, kanały oraz przepompownia ścieków. Umowę na projekt i budowę zawarto 2 lutego 2024 r., a wartość kontraktu wynosi ponad 83 mln zł.

Wawer numerem jeden w inwestycyjnych planach i strategiczna inwestycja

Większość inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie Warszawy, ma miejsce właśnie w Wawrze. Magistrat zaznacza, że inwestycje zrealizowane przez Wodociągi Warszawskie w latach 2019-2023 dały możliwość przyłączenia ponad 1745 nieruchomości do sieci wodociągowej i 1691 do kanalizacji. Szacowany termin zakończenia prac to pierwszy kwartał 2026 r.

W tej kadencji na inwestycje w sieć wodno-kanalizacyjną w Warszawie wydaliśmy już ponad 2 mld zł. W tym blisko 200 mln zł w samym Wawrze. W tym czasie w dzielnicy wybudowanych zostało około 100 km sieci. A dzisiaj podpisujemy kolejną umowę na ponad 80 mln zł. Dzięki temu do sieci będzie można podłączyć kolejne posesje w Wawrze. To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców – podkreślił Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Wawer jest numerem jeden w naszych planach inwestycyjnych z uwagi na potrzeby, których jesteśmy świadomi. W miarę możliwości aktualizujemy plany, staramy się dodawać do nich kolejne inwestycje, jeśli tylko pozwalają nam środki finansowe. Działamy skutecznie, aby przybliżać każdego mieszkańca do miejskiej sieci – zaznaczyła Renata Tomusiak, prezes MPWiK.

Co przyniesie strategiczna inwestycja?

Umowa zawarta z firmą INSTALNIKA ma umożliwić dostęp do sieci następnym mieszkańcom dzielnicy Wawer. Wybudowana przepompownia ścieków ma posiadać wydajność 216 l/s. Długość nowej sieci wodociągowej wyniesie 6 km, natomiast kanalizacyjnej – 5 km.

Miasto udziela dotacji w wysokości 6 tys. zł. W sumie w latach 2019-2023 przekazaliśmy ponad 4 mln zł na likwidację zbiorników bezodpływowych oraz przyłącza do kanalizacji. Warszawa podejmuje wszelkie działania, by Wawer stał się dzielnicą w całości skanalizowaną – mówił o znaczeniu inwestycji Sławomir Potapowicz,  wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy.

Mieszkańcu, Ty też możesz podłączyć się do sieci!

Pomimo rosnących możliwości, by podłączyć swój dom do sieci, nie wszyscy mieszkańcy z tych możliwości korzystają. Do sieci wodociągowej niepodłączonych jest 3571 nieruchomości, a do sieci kanalizacyjnej 2288 – wyliczył magistrat.

Bardzo się cieszymy, że ta inwestycja wystartowała. Po jej realizacji bezpośrednio podłączyć będzie się mogło około 100 nieruchomości. Ale otwiera ona możliwość podłączenia kolejnych kilku tysięcy – odniósł się do sprawy Norbert Szczepański burmistrz dzielnicy. – Drodzy mieszkańcy, to naszym zobowiązaniem jest podłączenie się do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej. Mam nadzieję, że 2024 rok będzie tym, w którym zrobią to wszyscy ci, którzy mają taką możliwość. Dlatego działają nasi eko-edukatorzy, dlatego funkcjonuje cały miejski program dofinansowania – dodał.

Wieloletni plan zakłada budowę na terenie Wawra 199 km kanałów i 126 km wodociągów do 2030 r. za kwotę szacowaną na 235 mln zł. Do 31 marca br. jest czas na składanie wniosków na dotacje do likwidacji szamba i przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Można tego dokonać na stronie eko.um.warszawa.pl.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot.???

Partner Portalu

Partner Portalu