Stopień wodny Siarzewo

Stopień wodny Siarzewo

O podpisaniu porozumienia w sprawie budowy stopnia wodnego Siarzewo poinformowała Grupa Energa.

Celem przedsięwzięcia ma być zagwarantowanie bezpieczeństwa powodziowego i energetycznego Polski oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Budowa Stopnia Wodnego Siarzewo to ważna inwestycja, która zapewni Polakom bezpieczeństwo powodziowe. Umożliwi też rozwój transportu śródlądowego i produkcję czystej energii elektrycznej. Pozwoli ona na zapewnienie bezpieczeństwa stopnia wodnego we Włocławku, w tym umożliwi zmniejszenie ryzyka powodziowego w regionie. Przyczyni się również do rozwoju gospodarczego regionów położonych wzdłuż dolnej Wisły oraz rozwoju transportu śródlądowego – podkreślił prof. Jan Szyszko, minister środowiska.

Stopień wodny Siarzewo – podpisano porozumienie

Realizacja inwestycji umożliwić ma zmniejszenie ryzyka powodziowego poprzez ograniczenie ryzyka zatorów lodowych oraz umożliwienie prowadzenia akcji lodołamania. Dodatkowo przedsięwzięcie ma na celu przeciwdziałanie skutkom suszy na obszarach o najmniejszych opadach w Polsce – na terenie Kujaw. Pozwoli ponadto na zapewnienie drogi wodnej żeglownej o znaczeniu międzynarodowym (minimum IV klasa) – podaje Energa. Zwiększenie retencji wody i przywrócenie odpowiednich stosunków wodnych zapobiec ma zanikaniu unikatowych siedlisk. Powstały w wyniku realizacji inwestycji zbiornik wodny ma stać się potencjalnym miejscem do gniazdowania i żerowania ptaków.

Stopień Wodny Siarzewo będzie wyposażony w elektrownię o mocy ok. 80 MW, co umożliwi produkcję energii elektrycznej z odnawialnego źródła i zapewnienie energii elektrycznej niezbędnej do rozruchu elektrowni systemowych dla potrzeb Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w sytuacji tzw. blackout-u – zaznaczył Mariusz Gajda, wiceminister środowiska.

Na mocy Porozumienia zostanie powołany Komitet Sterujący. Do jego zadań należeć będzie m.in. koordynacja realizacji przedsięwzięcia, wsparcie podmiotów zaangażowanych w jego wykonanie oraz sprawowanie nadzoru nad inwestycją.

Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje powstanie obiektów związanych z budową stopnia wodnego, m.in. jazu o 15 przęsłach, elektrowni wodnej o mocy ok. 80 MW, śluzy żeglownej z miejscami do postoju jednostek pływających i lodołamaczy, koryta obejścia stopnia (o charakterze zbliżonym do naturalnej rzeki). Ponadto powstać mają dwie przepławki dla ryb, urządzenia do spływu ryb w dół rzeki oraz boczne zapory ziemne i zbiornik wodny, a także elementy towarzyszące.

Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez resort środowiska, w latach 2017-2019, planowane jest uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, a w 2020 r. rozpoczęcie prac budowlanych. Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane do końca 2025 r., a koszt jego realizacji szacowany jest na ponad 2,2 mld zł. Energa stara się o możliwość udziału w części energetycznej tego przedsięwzięcia.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Grupę Energa

fot. Grupa Energa

reklama

reklama

 

reklama

reklama

reklama