Środowisko w pigułce

W ramach obowiązku, wynikającego z art. 25b ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, GIOŚ opublikował opracowanie pt. „Stan środowiska w Polsce. Raport 2014”. Zawiera ono ocenę wszystkich komponentów środowiska i oddziaływań objętych wieloletnim programem państwowego monitoringu środowiska.
 
W raporcie zaprezentowano też podstawowe informacje o efektywności ekologicznej polskiej gospodarki, z uwzględnieniem jej materiałochłonności, energochłonności i wodochłonności oraz gospodarowania odpadami. Nie zabrakło także informacje dotyczące globalnych problemów środowiska, takich jak stan warstwy ozonowej czy zmiany klimatu.
 
Raport zamykają dwie prezentacje: na temat państwowego monitoringu środowiska jako podstawowego źródła informacji o środowisku oraz dotycząca innych zadań realizowanych przez IOŚ.
 
Warto również dodać, iż opracowanie to stanowi wkład do jednej z części kolejnego raportu Europejskiej Agencji Środowiska o stanie środowiska Europy i prognozach jego zmian (SOER 2015).
 
Na podstawie: www.gios.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny