Środki na dokumentację

W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji pn. ,,Modernizacja i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Lublińcu”. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko wraz z raportem oraz przygotowanie Studium Wykonalności.
 
monety
 
Koszt projektu to ponad 940 tys. zł, a dotacja z Unii Europejskiej wyniesie blisko 800 tys. zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia wyznaczono na koniec września 2015 r.
 
Na podstawie: www.wfosigw.katowice.pl

Partner Portalu

Partner Portalu