Spotkanie inauguracyjne

W Poznaniu, pod przewodnictwem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy Planistycznej Regionu Wodnego Warty. Podczas spotkania zaprezentowano informacje na temat kolejnych etapów pracy dotyczącej planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych w Polsce oraz przedstawiono i przyjęto Regulamin Grupy Planistycznej Regionu Wodnego Warty.
 
Na mocy ustaleń, Komitety Sterujące, Grupy i Zespoły Planistyczne Zlewni stworzą katalog rozwiązań technicznych i nietechnicznych, których realizacja zapobiegnie lub przynajmniej zminimalizuje ryzyko i skutki powodzi. W dalszej perspektywie ma zostać opracowana strategia, która obejmie wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym: zapobieganie, przygotowanie do wezbrania, ochronę i wczesne ostrzeganie.
 
Grupa Planistyczna Regionu Wodnego jest organem doradczo-opiniującym dla Komitetu Sterującego Regionu Wodnego. Stanowi zespół zarządzania projektem w celu opracowania planu zarządzania ryzykiem powodziowym właściwego regionu wodnego. Zadaniem Grupy jest wspomaganie, konsultowanie i doradzanie kierownikowi Grupy Planistycznej m.in. w zakresie dbałości o prawidłowe i zgodne z harmonogramem wykonanie wszystkich prac planistycznych czy ostatecznego odbioru wszystkich prac realizowanych przez wykonawcę.
 
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu