spadek poziomu tlenu

Upały powodują spadek poziomu tlenu w rzekach

Wraz z nadejściem lata i wzrostem temperatury w rzekach i innych zbiornikach wodnych dochodzi do przyduchy. Jak informuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), w czerwcu były 64 przypadki, gdy odnotowano gwałtowny spadek poziomu tlenu w rzekach.

Spadek poziomu tlenu w rzekach – czym jest przyducha?

Jak wyjaśnił GIOŚ, przyducha jest naturalnym zjawiskiem polegającym na spadku zawartości tlenu w wodzie. Może być też efektem gwałtownych opadów deszczu, zmywających z ziemi materię organiczną. Materiał ten w środowisku wodnym ulega procesom gnilnym, prowadzącym do spadku zawartości tlenu.

Jak dodał GIOŚ, przyducha negatywnie wpływa na ekosystemy rzek i zbiorników wodnych. Może doprowadzić do śnięcia ryb, obumierania skorupiaków i innych organizmów wodnych. Tylko w czerwcu br. GIOŚ odnotował 64 przypadki spadku zawartości tlenu w wodach poniżej poziomu 4 mg/l.

Jednocześnie GIOŚ zapewnił, że sytuacja na polskich rzekach, kanałach, zbiornikach i jeziorach jest stale monitorowana przez Inspekcję. Badania są prowadzone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Dodatkowo na Odrze wprowadzono tzw. monitoring interwencyjny. Wyniki badań Odry publikowane są na stronach: https://www.gov.pl/web/odra/badania-odry i https://pomiary.gios.gov.pl/ – przekazał GIOŚ.

Na podstawie: gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu