Śledztwo przeciw Zarządowi

W Wydziale V do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie wszczęto śledztwo w sprawie założenia, kierowania i funkcjonowania na terenie województwa zachodniopomorskiego zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw związanych z zakłócaniem przetargów publicznych, nadużyciem uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, poświadczeniem nieprawdy w dokumentach, wręczaniem i przyjmowaniem korzyści majątkowych oraz oszustw kredytowych.
 
10 czerwca br., na polecenie prokuratora, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego dokonała zatrzymania 10 osób, podejrzewanych o udział w tzw. ustawianiu przetargów publicznych. Znalazło się wśród nich dwóch funkcjonariuszy publicznych z Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie oraz ośmiu przedsiębiorców uczestniczących w przetargach.
 
Dyrektorowi ZZMiUW przedstawiono zarzuty założenia i kierowania grupą przestępczą oraz niedopełnienia obowiązków i zakłócenia bądź utrudniania 20 przetargów, w których łączna kwota zamówień publicznych wynosiła ponad 55 mln zł, oraz przyjęcia w związku z tym korzyści majątkowej. Natomiast zastępcy dyrektora ds. inwestycji w tej instytucji zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej i zakłócanie bądź utrudnianie dziewięciu przetargów na sumę 31,6 mln zł. Wobec obu funkcjonariuszy publicznych Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum zastosował tymczasowe, dwumiesięczne aresztowanie.
 
Z kolei 18 czerwca br. Prokurator Apelacyjny w Szczecinie złożył do Sądu Okręgowego w Szczecinie zażalenie na decyzję Sądu Rejonowego, wnosząc o jej zmianę poprzez zastosowanie wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.
 
W toku dotychczasowego śledztwa ustalono, że podczas poszczególnych przetargów dochodziło do przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, przyjmowania i wręczania korzyści majątkowych, poświadczania nieprawdy w dokumentach, a następnie wykorzystania ich podczas ubiegania się o wsparcie finansowe od instytucji dysponujących środkami publicznymi.
 
W związku z realizacją inwestycji organizowanych przez ZZMiUW zaistniał szereg nieprawidłowości od momentu ogłoszenia przetargów, poprzez procedury przetargowe, wybór oferenta oraz samą realizację inwestycji. Zgromadzony dotychczas materiał dowodowy wskazuje, że od 2009 r. w związku z prowadzonym przez ZZMiUW w Szczecinie inwestycjami mogło dojść do zakłócenia bądź utrudnienia co najmniej 37 przetargów, w których łączna kwota zamówień publicznych wynosiła blisko 153,4 mln zł.
 
Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.
 
Fot. www.freeimages.com
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

Partner Portalu