Skażony Gęśnik

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze po raz kolejny otrzymał informację o zanieczyszczeniu cieku wodnego. Tym razem zgłoszenie wpłynęło 30 października 2014 r. i dotyczyło prawdopodobnego skażenia wód kanału Gęśnik w Zielonej Górze.
 
Woda w cieku zmieniła kolor na jaskrawozielony oraz posiadała nieprzyjemny zapach. W ramach działań kontrolnych, pracownicy WIOŚ-u przeprowadzili rozpoznanie zanieczyszczenia w terenie. Podczas prowadzonych oględzin pobrano do badania próby wody oraz wykonano dokumentację fotograficzną. Według wstępnego rozpoznania skażenie rzeki było następstwem wprowadzenia wody zabarwionej substancją wskaźnikową z miejskich systemów grzewczych i ciepłowniczych. Podczas wizji terenu nie stwierdzono negatywnego oddziaływania zanieczyszczenia na środowisko przyrodnicze.
 
Na podstawie: www.zgora.pios.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu