Rozszerzony projekt

24 września br. w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach podpisano kontrakt w ramach inwestycji pt. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap – Bojków – faza II”. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MPRD z Rudy Śląskiej.
 
PWiK Gliwice
 
Realizacja projektu okazała się możliwa dzięki zgodzie uzyskanej od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia o budowę Stacji Zrzutu Osadów oraz kanalizacji sanitarnej w dwóch dzielnicach Gliwic, które do tej pory były wyłączone z realizowanych projektów. W ramach zadania w Bojkowie powstanie 7,5 km sieci kanalizacyjnej.
 
Całkowita wartość podpisanego kontraktu wynosi 7,3 mln zł.
 
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu