Rozbudowana stacja

Jak informuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) zakończona została inwestycja pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi”. Od teraz ludność zamieszkująca miejscowości Nowa Wieś, Żuromino, Borucino i Bolwerk (gm. Stężyca) będą mogli korzystać z dostarczanej wodociągiem wody o lepszych parametrach.
 
Projekt objął zmianę układu technologicznego uzdatniania wody, montaż nowej pompy głębinowej oraz zestawu pomp. W jego ramach wybudowane zostały także zbiorniki retencyjne i rurociągi. Technologia uzdatniania wody polega na napowietrzaniu i filtracji wody. Nie obejmuje natomiast dozowania środków chemicznych.
suw
Dzięki objęciu stacji stałym monitoringiem dane eksploatacyjne przesyłane są do dyspozytora w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym w Stężycy, a sama stacja jest w pełni zautomatyzowana.
 
Przy realizacji projektu zadbano o zachowanie zasad ochrony środowiska. Uwidacznia się to m.in. w tym, że dzięki zastosowaniu procesów naturalnych, w wyniku eksploatacji stacji powstają niewielkie ilości osadów, a wody popłuczne kierowane do bezodpływowego osadnika są następnie wywożone do oczyszczalni ścieków.
 
Projekt kosztował ponad 600 tys. zł, a pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku wyniosła niespełna
500 tys. zł.
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu