Rewitalizacja z sukcesem

W bełchatowskiej Rakówce pływa 85 tys. młodych rybek, w tym kleni, jazi i pstrągów potokowych. To efekt wdrażania przez Miasto kolejnego etapu rewitalizacji tej rzeki.
 
Rakówka wzbogaciła się o nowych mieszkańców. Od czerwca br. w rzece pływa 40 tys. sztuk jazia, a w połowie lipca do jej wód wpuszczono kolejne ryby: 40 tys. sztuk klenia oraz 5 tys. sztuk pstrąga potokowego. O ile jazie i klenie wpuszczano do Rakówki już w ubiegłych latach, o tyle zarybienie rzeki pstrągiem odbyło się po raz pierwszy. – Decyzja o wpuszczeniu pstrąga była uzasadniona badaniami, które tutaj prowadziliśmy przez ostatnie dwa lata w ramach programu rewitalizacji Rakówki. Jestem przekonany, że na pewno będzie to zarybianie efektywne. Mamy już doświadczenia z rzekami tego typu, gdzie udało się taką populację pstrąga wprowadzić i była ona stabilna – mówi prof. dr hab. inż.Andrzej Skrzypczakz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
Zarybianie Rakówki rozpoczęło się w 2012 r. – wówczas pilotażowo do Rakówki wpuszczono ryby i raki. Tegoroczne działania są wynikiem wdrożenia drugiego etapu rewitalizacji rzeki. Program został opracowany na zlecenie prezydenta Bełchatowa, przy współudziale fachowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 
 – Dzięki rozbudowie i modernizacji miejskiej sieci kanalizacyjnej stan wody w Rakówce poprawił się na tyle, że może rozwijać się w niej fauna. Zarówno ryby, jak i raki mają dobre warunki do tego, aby się rozwijać, wzrastać i żyć w tej rzece. Nasze wspólne dbanie o rzekę Rakówkę spowodowało, że pływają w niej kolejne dziesiątki tysięcy ryb. Wśród nich jest nowy gatunek, jakim jest pstrąg. Możliwość jego wprowadzenia do Rakówki jest ogromnym sukcesem – powiedział Dariusz Matyśkiewicz, wiceprezydent Bełchatowa.
 
To, że stan wody w bełchatowskiej Rakówce jest coraz lepszy, potwierdzają również fachowe badania. – Obserwujemy, że wskaźniki bioróżnorodności bełchatowskiej rzeki z roku na rok poprawiają się. Wierzymy, że wszystko idzie w dobrym kierunku i będziemy uzyskiwać coraz lepsze efekty – podsumował prof. Skrzypczak.
 
Tegoroczne zadanie pn. „II etap wdrażania programu rewitalizacji rzeki Rakówki na obszarze Miasta Bełchatowa” zostało dofinansowane w formie dotacji przez WFOŚiGW w Łodzi. Łączna wartość projektu to blisko 65,2 tys. zł, z czego 52,1 tys. zł stanowi dotacja.
 
Na podstawie: www.belchatow.pl

Partner Portalu

Partner Portalu