Dbać o retencję wody

Będą dbać o retencję wody na terenie Poznania

Spółki Aquanet i Aquanet Retencja chcą współpracować z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Poznaniu (RDLP). Wspomniane podmioty mają wspólnie dbać o retencję wody na terenie Poznania, realizując nowe inwestycje.

Współpraca miejskich spółek z Lasami Państwowymi

Jak przekazał Urząd Miasta Poznania (UM), ponad 61% lasów w Poznaniu to własność komunalna, ale 32% to lasy państwowe. LASY PAŃSTWOWE NIE SĄ WŁASNOŚCIĄ KOMUNALNĄ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Aby skuteczniej tworzyć retencję leśną, na jak największym obszarze miasta, Zarządy wspomnianych spółek zdecydowały się na współpracę z RDLP. Wiesław Krzewina, dyrektor RDLP, Paweł Chudziński i Marek Borkowski, prezesi Aquanetu oraz Hanna Madajczyk, prezes Aquanet Retencja podpisali w tej sprawie list intencyjny.

Od kilku dekad jako Lasy Państwowe realizujemy różne przedsięwzięcia z zakresu małej retencji – podkreślił dyrektor Wiesław Krzewina. W ostatnich 3 latach, w nadleśnictwach dyrekcji poznańskiej prowadziliśmy również duży projekt z funduszy norweskich i EOG odtwarzający kluczowe dla ochrony klimatu mokradła. Dzięki tym działaniom będziemy mogli zmagazynować w lasach taką ilość wody, jaka pomieściłaby się w ponad 760 basenach olimpijskich, czyli ok. 2 mln m3. Do tego dołączamy teraz współpracę z Aquanet SA i Aquanet Retencja. Każde działanie poprawiające bilans wodny w naszym otoczeniu, szczególnie tu w Wielkopolsce ma wysoką wartość przyrodniczą – dodał.

Poznań będzie dbać o retencję wody na kolejnych obszarach

Działania mają być prowadzone we współpracy z trzema znajdującymi się na terenie Poznania nadleśnictwami. Ustalone zostaną odpowiednie miejsca do wprowadzenia retencji leśnej, realizacji inwestycji oraz utrzymania istniejących i nowych obiektów retencyjnych – podkreślił UM.

Jako spółka odpowiedzialna społecznie, działająca zgodnie ze zrównoważonym rozwojem nie możemy i nie chcemy być obojętni na skutki postępujących zmian klimatu. Chcemy skutecznie im przeciwdziałać, dlatego poszukujemy rozwiązań, które będą korzystnie wpływać na stan środowiska. Jednym z przykładów jest właśnie koncepcja magazynowania i wykorzystania wód opadowych w lasach. To innowacyjny projekt, który pozwoli na podniesienie poziomu wód gruntowych, a tym samym korzystnie wpłynie na funkcjonowanie drzew i innych roślin obecnych w lasach. Dzięki naturalnej retencji wód opadowych roślinność występująca w lasach będzie mogła czerpać w okresach suszy i niedoborów wody ze zgromadzonej deszczówki – dodał Marek Borkowski, wiceprezes Zarządu Aquanet, dyrektor ds. Rozwoju.

Realizowany w Poznaniu już jakiś czas program retencji leśnej może teraz zostać rozszerzony o ciekawe i cenne obszary – między innymi Górę Morasko, tereny nadwarciańskie na północy Poznania, rejon rowu Darzynka (Kobylepole), użytek ekologiczny Darzybór, lasy nad rzeką Kopel (Głuszynka) czy zachodnią część Lasku Marcelińskiego.

Na podstawie www.poznan.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu