Retencja odpowiedzią na suszę

Retencja odpowiedzią na suszę

Jeszcze na początku czerwca Wisła na wodowskazie Bulwary miała prawie 6 m, dziś sięga zaledwie 40 cm. Wody opadowe, które kilka tygodni temu wywołały na rzekach stany alarmowe, „uciekły” do Bałtyku. Teraz mamy suszę. Dopóki nie popada na południu Polski, stan wód w rzekach będzie się sukcesywnie obniżał – informowało w ubiegłym tygodniu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP).

Retencja odpowiedzią na suszę wskazują Wody Polskie

Jednocześnie Wody Polskie podkreślają, że sytuacja taka będzie się powtarzała w kolejnych latach, jeśli za sprawą zmian klimatycznych będą występować upalne lata i zimy bez opadów.

W związku z realnym zagrożeniem suszą, PGW WP podkreślają, że sposobem na zatrzymanie wód jest retencja. Wymaga ona wielu, różnych działań. W regionach najbardziej dotkniętych suszą, jak np. Kujawy, czy woj. lubuskie, konieczna jest budowa małych i dużych zbiorników retencyjnych, które zgromadzą wodę podczas wezbrania i stworzą rezerwę na okres suszy.

Jak podkreślają Wody Polskie, duże zbiorniki retencyjne zapewniają stabilność poziomu wody w okolicy przez cały rok. Zasilają rzeki i utrzymują ich naturalny przepływ biologiczny. Powstanie zbiornika sprzyja też podniesieniu poziomu wód gruntowych.

Jednak organ administracji dodaje, że retencja, to także tworzenie terenów zieleni w miastach, zalesianie, odtwarzanie mokradeł, czy wprowadzanie nowych rozwiązań w rolnictwie. Konieczne są kompleksowe działania.

Wody Polskie informują, że pracują obecnie nad planem przeciwdziałania skutkom suszy z katalogiem działań do wdrożenia w każdej gminie. Wraz z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wprowadzają w życie Program Rozwoju Retencji, którego celem jest dwukrotne zwiększenie zasobów wodnych w kraju.

Jednocześnie, przy udziale ekspertów Wód Polskich powstaje pilotażowy program dla rolników tworzony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W jego ramach będzie można uzyskać dopłaty do systemów nawadniania oraz odzyskiwania wody. Program ma być uruchomiony na początku września tego roku. Więcej informacji na stronie internetowej Wód Polskich.

Na podstawie informacji nadesłanej przez PGW WP

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama