Rekultywacja jeziora w toku

Na zbiorniku Piaski – Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim zwodowano aerator pulweryzacyjny o napędzie wietrznym.To kolejny etap podjętych przez lokalne władze działań, zmierzających do poprawy jakości wody w zbiorniku. Urządzenie ma spełniać dwie funkcje: napowietrzać zbiornik oraz wprowadzać koagulant niwelujący zawartość fosforu w wodzie. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu miasta oraz z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

W pierwszym etapie rekultywacji jeziora posadzono 10 tys. sztuk roślin wodnych. Na ten cel udało się pozyskać wsparcie (80% kosztów) z WFOŚiGW w Poznaniu. Kolejnym krokiem było przeprowadzenie zabiegów mobilnej aeracji, aby pozbyć się fosforu, który jest głównym winowajcą zakwitu sinic.

 

26 maja br. odbyło się spotkanie informacyjne, którego tematem było omówienie zarówno dotychczasowych działań podjętych przez Miejski Zakład Zieleni w Ostrowie Wlkp. w sprawie poprawy jakości wody w zbiorniku, jak i kolejnych kroków w tym zakresie, związanych z planowaną na jesień biomanipulacją. –Celem biomanipulacji jest ograniczanie skutków eutrofizacji, głównie zakwitów glonów odpowiedzialnych za przezroczystość wody, poprzez sterowanie liczebnością oraz strukturą zespołów ryb. W osiąganiu takiego celu kluczowe znaczenie ma ochrona ryb drapieżnych, realizowana poprzez zarybienia, restytucje, ograniczenia w odłowach oraz odłowy regulacyjne nadmiaru małocennych planktonożerców. W konsekwencji dużo ryb drapieżnych to mniej intensywne zakwity glonów, a tym samym lepsze warunki środowiskowe – podkreślał prof. Stanisław Podsiadłowski, konstruktor aeratora.

Na podstawie: www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu