Rekultywacja jezior

Rekultywacja jezior z unijną dotacją

Malowniczo położone w Szwajcarii Kaszubskiej miasto Kartuzy, jeszcze tej jesieni rozpocznie rekultywację jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże – poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Przedsięwzięcie uzyskało wsparcie w postaci unijnej dotacji w wysokości ponad 44 mln zł. To niemal jedna czwarta rocznego budżetu gminy Kartuzy, który w 2019 r. wynosi blisko 197 mln zł – zaznacza NFOŚiGW.

Rekultywacja jezior w Kartuzach z unijną dotacją potrwa do 2023 r.

Przedsięwzięcie pn. „Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże w Kartuzach” kosztować będzie ponad 54,7 mln zł. Przyznaną dotację potwierdziła umowa podpisana 12 września br. w Kartuzach. Podpisli ją Dominik Bąk, wiceprezes Zarządu NFOŚiGW oraz Mieczysław Grzegorz Gołuński, burmistrz Kartuz.

Kartuskie przedsięwzięcie rozpocznie się już tej jesieni i potrwa do 2023 r., zatem od 2024 r. mieszkańcy oraz turyści odwiedzający Kartuzy powinni móc w pełni korzystać z jezior. Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów wyniesie 120 ha, co równa się mniej więcej 170 boiskom piłkarskim.

Jak podaje NFOŚiGW, projekt obejmuje m.in. wydobycie i unieszkodliwienie osadów dennych z Jeziora Karczemnego (40-hektarowe jezioro, najbardziej zanieczyszczone jezioro w Kartuzach); kontrolowany odłów ryb oraz zarybianie, a także budowę infrastruktury rekreacyjnej, czyli promenady wzdłuż Jeziora Klasztornego Małego oraz ścieżki wzdłuż Strugi Klasztornej.

Dofinansowanie pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ), z działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, a jak podaje NFOŚiGW, całkowita alokacja przeznaczona na projekty rekultywacyjne w ramach tego unijnego działania wynosi 476 mln zł.

Fundusz dodaje, że w województwie pomorskim realizowanych jest 18 projektów na łączną kwotę dofinansowania sięgającą prawie 479 mln zł, z czego: 474 mln zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej (15 projektów, w tym siedem z działania 2.5 i osiem z działania 2.2), a 5 mln zł pochodzi ze środków krajowych (trzy projekty).

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama