Recykling wody

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje społeczne dotyczące wtórnego wykorzystania wody. Aktualnie tego typu metoda nie znalazła w Europie szerszego zastosowania, a co za tym idzie – większość oczyszczonych ścieków komunalnych trafia do rzek i jezior. Tymczasem zwiększenie wtórnego wykorzystania wody mogłoby stanowić rozwiązanie narastającego problemu niedoboru wody oraz przeciwdziałać suszom.
 
W ocenie KE, może to również zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia spowodowanego ściekami i obniżyć koszty ich oczyszczania. Wtórne wykorzystanie wody ma też mniejszy wpływ na środowisko niż inne sposoby jej pozyskiwania, takie jak międzyregionalne przerzuty wody lub jej odsalanie.
 
Obecnie istnieje kilka przyczyn tak niskiego poziomu wtórnego wykorzystania wody. Należą do nich m.in. brak wspólnych unijnych norm środowiskowych i sanitarnych dotyczących tego zagadnienia, potencjalne utrudnienia dla swobodnego przepływu produktów rolnych nawadnianych wtórnie wykorzystaną wodą, niska świadomość zainteresowanych stron w zakresie korzyści płynących z wdrożenia tego rozwiązania, brak akceptacji społecznej oraz bariery techniczne w tym obszarze.
Konsultacje potrwają do 7 listopada br. Ich wyniki zostaną uwzględnione w ocenie skutków, obejmującej wszystkie kluczowe aspekty wtórnego wykorzystania wody – w celach rolniczych, komunalnych, przemysłowych i rekreacyjnych. Formalnego wniosku KE w tym zakresie można spodziewać się w 2015 r.
 
Na podstawie: http://ec.europa.eu
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny