Przygotowań czas

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z Urzędem Morskim w Gdyni rozpoczęły przygotowania do opracowania projektu nowego programu wieloletniego „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”, z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez Komisję Europejską (dotyczących wpływu Programu na obszary Natura 2000) i wiedzy na temat zasadności realizacji tej inwestycji, którą zgromadzono w latach 2007-2013. Powstałe opracowania (m.in. studium wykonalności, trzyletnie badania przyrodnicze, prognoza oddziaływania na środowisko) wskazują, że pomimo zwiększenia nakładów finansowych na realizację programu do 878 mln zł w perspektywie wieloletniej suma oszczędności (w obszarze transportu i środowiska) przeważy nad kosztami.
 
mierzeja
 
Urząd Morski w Gdyni wykonał poprawki do projektu, a następnie zostanie opracowana nowa prognoza oddziaływania na środowisko. Projekt będzie przedmiotem konsultacji społecznych, a w dalszej kolejności zostanie skierowany do zaopiniowania Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie wpływu Programu na obszary Natura 2000. Następnie Projekt będzie podlegał akceptacji Komisji Europejskiej. W przypadku pozytywnej opinii, decyzja co do jego realizacji będzie należała do Rady Ministrów.
 
Na podstawie: www.mir.gov.pl

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny