Przestępstwa przeciwko środowisku!

21 listopada br. Eurojust, zespół ds. współpracy między organami sądowymi państw członkowskich Unii Europejskiej, przedstawił nowy raport, w którym ujawnia, że za transgraniczną przestępczością przeciwko środowisku przyrodniczemu stoją zorganizowane grupy mafijne. To pierwszy dokument Eurojustu, który koncentruje się na przestępczości przeciwko środowisku.
 
Jak czytamy w opracowaniu, przestępstwa takie rzadko są ścigane przez władze poszczególnych państw, mimo że sprawcy czerpią z nich ogromne zyski (OECD ocenia, że rocznie stanowi to 30-70 mld dolarów). Stąd też nie dziwi fakt, iż do Eurojustu trafia niewiele spraw o takim charakterze. W ocenie tego organu, należałoby odwrócić tę niekorzystną prawidłowość, gdyż pożądane byłoby wydanie w tym zakresie wyroków skazujących.
 
Wśród najczęściej pojawiających się przestępstw przeciwko środowisku znajdują się nielegalny eksport niebezpiecznych odpadów z Włoch i Irlandii do państw trzecich, różne sposoby zanieczyszczania wód w Grecji, Szwecji i na Węgrzech oraz nielegalny eksport małp i ptasich jaj.
 
Raport skupia się na trzech tematach: strukturach krajowych organów ścigania, dostępie do specjalistycznej wiedzy oraz propozycji rozwiązań umożliwiających stawienie czoła handlowi gatunkami zagrożonymi, nielegalnemu handlowi odpadami i zanieczyszczaniu wód powierzchniowych. Wśród największych bolączek należałoby wymienić fakt, iż zyski z przestępczości przeciwko środowisku są bardzo wysokie, w przeciwieństwie do kar, które grożą sprawcom. Ponadto nielegalny handel odpadami jest zbyt rzadko zgłaszany stosownym organom. Do tego dochodzi brak koordynacji działań odpowiednich władz na poziomie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Niestety, często wiąże się to z wdrożeniem prawodawstwa UE odmiennie w poszczególnych państwach członkowskich, co utrudnia stworzenie zharmonizowanego podejścia transgranicznego do zwalczania przestępczości przeciwko środowisku. Autorzy raportu podkreślają, iż niektóre kraje unijne nie mają odpowiednio działających struktur organizacyjnych, które miałyby do dyspozycji specjalnie powołane jednostki policji lub zespoły oskarżycieli zajmujących się wyłącznie przestępczością przeciwko środowisku (w Szwecji, Wielkiej Brytanii i Holandii funkcjonują specjalnie do tego przydzieleni prokuratorzy).
 
Wobec powyższego Eurojust apeluje o umożliwienie mu wczesnego angażowania się w koordynację prowadzonych dochodzeń i wnoszonych oskarżeń oraz korzystania ze swoich narzędzi: wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych czy spotkań i centrów koordynacyjnych w celu skutecznego zwalczania poważnych przestępstw transgranicznych przeciwko środowisku.
 
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny