rozbudowa stacji uzdatniania wody

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody ze wsparciem

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że przekaże ponad 2,2 mln zł, by mieszkańcy gminy Wisznia Mała mogli korzystać z lepszej jakości wody pitnej. Będzie to możliwe dzięki realizacji projektu, którego elementem będzie przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody.

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Psarach z dofinansowaniem NFOŚiGW

W miejscowości Psary (woj. dolnośląskie) realizowany będzie projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Psarach, gm. Wisznia Mała”. Będzie on polegać m.in. na modernizacji układu technologicznego, remoncie istniejącego zbiornika wody uzdatnionej i budowie nowego zbiornika wody czystej, a także na przebudowie i rozbudowie wewnętrznych instalacji sanitarnych stacji oraz na remoncie istniejącego budynku stacji. Ponadto rozbudowane zostanie pomieszczenie z agregatem prądotwórczym, a obiekt zostanie ocieplony. Planowana jest również modernizacja układu elektrycznego, wykonanie zdalnego systemu monitoringu pracy stacji i wymiana oświetlenia oraz budowa dróg wewnętrznych.

Jak zaznacza NFOŚiGW, wsparcie finansowe z Funduszu wynosi ponad 2,2 mln zł, a zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane jest na grudzień 2021 r. Dzięki przeprowadzonej inwestycji z ulepszonego systemu uzdatniania wody będzie mogło korzystać ponad 2,5 tys. nowych użytkowników.

Dofinasowanie przedsięwzięcia jest realizowane dzięki zasilanemu środkami krajowymi programowi pt. „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”. Umowa dotycząca projektu została podpisana 18 lutego br. w Warszawie przez Annę Czyżewską, dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska NFOŚiGW oraz Grażynę Chwastek, prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wiszni Małej.

Na podstawie nfosigw.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama