PROW dla gmin

Samorząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o dofinansowaniu inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. w obszarze poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin z powiatów brzeskiego i tarnowskiego. W sumie do rozdysponowania jest blisko 5,5 mln zł. Umowy gwarantujące wsparcie tych przedsięwzięć przekazał władzom pięciu gmin wicemarszałek Roman Ciepiela.
 
Gratuluję skuteczności w pozyskaniu środków unijnych na budowę systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Jestem przekonany, że poprzez realizację tych przedsięwzięć uda się poprawić warunki życia mieszkańców gmin w subregionie tarnowskim oraz zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną poszczególnych miejscowości. Co więcej, nowoczesne technologie zastosowane w projektach pomogą w skutecznej walce o czyste środowisko– mówił Stanisław Sorys, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.
 
Dofinansowanie otrzymały gminy Iwkowa, Pleśna, Ryglice, Szerzyny i Tuchów. Pierwsza z nich realizuje zadanie dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Całkowita wartość inwestycji przekracza 1,7 mln zł, jednak blisko 734 tys. zł stanowi dotacja unijna. Z kolei na terenie gminy Pleśna zostaną rozbudowane sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Uzyskane wsparcie to niemal 319,5 tys. zł, przy całkowitych kosztach projektu ponad 771,5 tys. zł. Nowa sieć wodociągowa powstanie natomiast w miejscowości Zalasowa (gm. Ryglice). Przedsięwzięcie warte 2,4 mln zł zostało dofinansowane kwotą 1,5 mln zł. Dotację na podobnym poziomie (1,4 mln zł) otrzymała natomiast gmina Szerzyny, która chce zrealizować kanalizację sanitarną w Ołpinach. Koszt zadania wynosi 2,4 mln zł. Gmina Tuchów również postawiła na rozbudowę sieci wodociągowej. Inwestycje pochłoną ok. 3,7 mln zł, a wsparcie wyniesie blisko 1,5 mln zł.
 
Na podstawie: www.malopolskie.pl

Partner Portalu

Partner Portalu