Promowanie ekoliderów

Osoby, podmioty i instytucje funkcjonujące na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, które w latach 2010-2014 w sposób wyjątkowy zapisały się w sferze aktywności związanej z ochroną środowiska, mają szansę otrzymać tytuł EKO-LIDERA Warmii i Mazur. A wszystko dzięki konkursowi ogłoszonemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ma on na celu promowanie działalności w zakresie przedsięwzięć rozwojowych i innowacyjnych w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 
Wyróżnienie tych osób ma posłużyć upowszechnianiu dobrych praktyk, wpływając tym samym na wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców regionu. Organizatorowi chodzi przede wszystkim o wytypowanie osób funkcjonujących w strukturach samorządowych różnych szczebli i pełniących różne funkcje. Dlatego też w konkursie określono kilka kategorii:samorząd”, „radny”, „sołtys”, „wójt”, „burmistrz”, „starosta”, „organizacja pozarządowa”, „Jednostki Lasów Państwowych”, „edukator” i „twórca”.Dodatkowo wyróżnienia mogą być przyznane za całokształt działalności.
 
W poszczególnych kategoriach może zostać zgłoszona tylko jedna osoba z danej instytucji. Dla laureatów przewidziano nagrody honorowe i pieniężne (pula środków wynosi 200 tys. zł).Osoby nominowane otrzymają po 1 tys. zł, zaś laureaci poszc
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie Karty Zgłoszenia do 30 września 2014 rzególnych kategorii – po 10 tys. zł.
 
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny