Projekty z dofinansowaniem

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprezentował listę projektów, które będą realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla osi priorytetowej I – Gospodarka wodno-ściekowa.
 
Do dofinansowania złożono 11 wniosków, niestety, nie wszystkie uzyskały pozytywną ocenę. Wobec powyższego jedynie osiem inwestycji może liczyć na środki unijne. Wśród beneficjentów znalazły się gminy Chełmiec, Dębno, Miechów, Radłów, Wielka Wieś i Zielonki, Miasto Limanowa oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce.
 
Całkowita wartość projektów wynosi ponad 145,1 mln zł. Beneficjenci otrzymają dotację o łącznej wysokości 79,1 mln zł.
 
Na podstawie: www.wfos.krakow.pl
fot. www.freeimages.com
 
 

Partner Portalu

Partner Portalu