Projekty w obiektywie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach organizuje konkurs fotograficzny pt. „Dojrzałe spojrzenie na ekologię”. Jest on skierowany do seniorów (grupa wiekowa 60+) z terenu województwa śląskiego.
 
Celem ten inicjatywy jest upowszechnienie wiedzy w społeczeństwie o efektach ekologicznych projektów inwestycyjnych, realizowanych w województwie śląskim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także wynikających z nich korzyści gospodarczych i społecznych.
 
Termin nadsyłania fotografii upływa 30 czerwca 2014 r. Ocena prac konkursowych zostanie przeprowadzona według trzech kryteriów: trafności doboru tematu pracy, pomysłowości oraz walorów artystycznych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu br.
 
Fot.freeimagines.com

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny