Pozytywna ocena wniosków

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko inwestycji z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wpłynęło 14 wniosków. Wszystkie uzyskały ocenę pozytywną.
 
Projekty dotyczą przygotowania dokumentacji na przedsięwzięcia z zakresu uporządkowania gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, modernizacji i rozbudowy oczyszczalni, realizacji sieci kanalizacyjnych oraz poprawy jakości wody.
 
Zakwalifikowane do otrzymania dotacji zadania są warte łącznie ponad 9,1 mln zł, przy czym wsparcie unijne pokryje ok. 60% tych kosztów.
 
Na podstawie: www.wfos.szczecin.pl

Partner Portalu

Partner Portalu