Pożyczka na wkład własny

18 czerwca br. Gmina Trzciel podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Brójce – Etap III”. Wysokość otrzymanej pożyczki to blisko 155 tys. zł.
moneta
Środki te są przeznaczone na pokrycie części wkładu własnego w kosztach kwalifikowanych projektu. A są one niemałe, przedsięwzięcie pochłonie bowiem niemal 2,6 mln zł. Beneficjent otrzymał wsparcie na to zadanie ze środków unijnych w wysokości ok. 1,9 mln zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych.
W wyniku realizacji inwestycji powstanie sieć kanalizacyjna o łącznej długości 1786 m wraz z przykanalikami o długości 197 m oraz dwie przepompownie ścieków. Dzięki projektowi o blisko 270 osób wzrośnie liczba mieszkańców odprowadzających ścieki systemem kanalizacji do oczyszczalni w Świebodzinie.
Na podstawie: www.wfosigw.zgora.pl

Partner Portalu

Partner Portalu