Tworzenie „zielonej infrastruktury”

Powiat pruszkowski chce promować i wdrażać tworzenie „zielonej infrastruktury”

Powiat Pruszkowski, podobnie jak inne powiaty usytuowane wokół dużych miast, boryka się z problemami dotyczącymi gospodarki wodnej. Aby odwrócić ten niekorzystny trend, władze powiatu w realizowanych przedsięwzięciach chcą promować i wdrażać tworzenie „zielonej infrastruktury”, która wspomoże retencjonowanie wód opadowych – podała Polska Agencja Prasowa (PAP).

Tworzenie „zielonej infrastruktury” – odpowiedź na zmiany klimatu

W dobie zmieniającego się klimatu coraz częściej obserwujemy zjawiska ekstremalne, jak susze czy nawalne deszcze. Intensywne, ale krótkotrwałe opady w niewielkim stopniu uzupełniają zasoby wód podziemnych, a duże ilości wody, trafiając na utwardzony, nieprzepuszczalny lub przesuszony grunt, spływają po powierzchni, nie wsiąkając i nie zasilając głębszych warstw gleby – zwraca uwagę PAP.

Sytuacja ta staje się groźna, zwłaszcza na terenach silnie zurbanizowanych, gdzie w wyniku budowy dróg, placów czy parkingów o twardej, praktycznie nieprzepuszczalnej nawierzchni, następuje ingerencja w naturalny obieg wody. Zwiększenie spływu powierzchniowego przyczynia się do przeciążenia kanalizacji oraz odbiorników, kanałów lub rzek i powoduje problemy z podtopieniami. Sytuacja staje się dwubiegunowa: raz wody jest za dużo, a za chwilę – jej brakuje. Skutkiem są straty ekonomiczne, obniżony komfort życia, a bywa, że i zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców – podkreśla PAP.

Tworzenie „zielonej infrastruktury” w powiecie pruszkowskim ze standardami

Powiat pruszkowski, podobnie jak inne powiaty usytuowane wokół dużych miast, boryka się ze skutkami postępującej antropopresji i urbanizacji oraz związanych z tym problemów dotyczących gospodarki wodnej. Aby odwrócić ten niekorzystny trend, władze powiatu w realizowanych przedsięwzięciach chcą promować i wdrażać tworzenie „zielonej infrastruktury”, która wspomoże retencjonowanie wód opadowych.

Wierzymy, że odpowiednio zaprojektowane budynki użyteczności publicznej, tereny zielone, naturalne zbiorniki retencyjne, pasy drogowe, rowy przydroże, systemy efektywnego odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni pasa drogowego i przyległego do niego terenu, spowodują wydłużenie obiegu wody opadowej na terenie naszych gmin i pożyteczne ich wykorzystanie – powiedział Krzysztof Rymuza, starosta pruszkowski. – Aby ułatwić takie działania, Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zlecił opracowanie „Standardów kształtowania zieleni w Powiecie Pruszkowskim”. Ten bogaty katalog dobrych praktyk odpowiedzialnego wykorzystania potencjału wód opadowych, prezentujący m.in. sposoby kształtowania miejskiej przestrzeni w symbiozie z wodą, jest cennym źródłem wiedzy dla osób odpowiedzialnych za kształtowanie i utrzymanie terenów zieleni. Zachęcamy także mieszkańców do wdrażania drobnych rozwiązań, które w ujęciu całego osiedla, dzielnicy czy nawet gminy przyniosą odczuwalne dla środowiska skutki – dodał starosta.

Tworzenie „zielonej infrastruktury” – dla kogo standardy?

Dokument pn.: „Standardy kształtowania zieleni w Powiecie Pruszkowskim”, opracowany przez naukowców z dziedziny architektury krajobrazu, został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Pruszkowskiego nr XXXIII.258.2021 z dnia 11 maja 2021 r. Opracowanie zrealizowano w celu poprawy standaryzacji jakości prac projektowych i wykonawczych na terenach publicznych – wskazuje PAP. Agencja dodaje, że wspomniane standardy adresowane są do wszystkich osób odpowiedzialnych za kształtowanie i utrzymanie terenów zieleni, czyli do urzędników, zarządców terenów, projektantów, a także wykonawców prac oraz specjalistów prowadzących nadzory.

Na podstawie pap-mediaroom.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama