wód geotermalnych

W Krakowie będą szukać wód geotermalnych

Poszukiwanie wód geotermalnych w Krakowie zostało wsparte kwotą 12 mln zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Odwiert badawczy ma mieć prawie dwa kilometry głębokości.

Poszukiwanie wód geotermalnych na głębokości prawie dwóch kilometrów

Wykonanie odwiertu badawczego zaplanowano na rok 2026. Tempo wiercenia i ilość wydobywanego urobku będzie uzależniona od twardości warstwy geologicznej – podał Urząd Miasta Kraków (UM). Użycie specjalnych urządzeń ma umożliwić bieżące monitorowanie parametrów wiercenia. Geolodzy przeanalizują pobrane próbki podłoża z poszczególnych warstw. Planowana głębokość odwiertu to ok. 1820 m.

Specjaliści uważają, że na tej głębokości woda może mieć temperaturę w złożu sięgającą nawet 55oC. Oznacza to, że na powierzchni ta temperatura będzie niższa, ale nadal będzie się nadawała do wykorzystania np. jako ciepło systemowe do ogrzewania mieszkań. Prace zlokalizowane będą na działce przy ul. Tatarakowej. Jak podkreślił UM wykorzystanie wód geotermalnych wpisuje się w koncepcję przyśpieszenia rozwoju gospodarczego wschodniej części Krakowa. Zabezpieczenie ciepła z geotermii na ogrzanie budynków, w skali całego projektu oszacowano na ok. 60 MW. Obecnie miasto dostarcza ciepło do ponad 65% mieszkańców – przekazał UM. Kraków jest na etapie negocjacji umowy z NFOŚiGW, który będzie finansował zadanie. Kraków ma zapłacić jedynie podatek VAT od kosztów całego przedsięwzięcia.

Na podstawie www.krakow.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu