poprawa bezpieczeństwa powodziowego

Poprawa bezpieczeństwa powodziowego

Zbiornik retencyjny Osowa II, nowa ulica Nowy Świat wraz z kanalizacją deszczową i nowy teren rekreacyjny – to efekty zakończonej inwestycji w gdańskiej dzielnicy Osowa – informuje Urząd Miejski w Gdańsku (UM).

Inwestycje te zrealizowano w ramach programu „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Jak zaznacza UM, budowa zbiornika znacznie poprawia zabezpieczenie przeciwpowodziowe w Gdańsku.

Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej podkreśla, że wydatki na inwestycje związane z ochroną przeciwpowodziową mają charakter priorytetowy. – Mają one przygotowywać miasto na skutki zmian klimatycznych, np. ulewne deszcze – tłumaczy. Magistrat zaznacza, że od powodzi w 2001 r. w Gdańsku powstały 52 zbiorniki retencyjne.

Na prace prowadzone w Osowej od września 2017 r. wydano prawie 25 mln zł. Inwestycja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Osowa II, czyli poprawa bezpieczeństwa powodziowego

Około 15 tys. metrów sześciennych wynosi pojemność nowego zbiornika retencyjnego o nazwie Osowa II, który powstał na końcu ul. Koziorożca. Jest to już 52 zbiornik retencyjny w Gdańsku. – Ma on ogromne znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej miasta – podkreśla Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor naczelny Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska (DRMG). Dyrektor zwraca też uwagę, że zagospodarowany teren wokół zbiornika na co dzień będzie mógł być wykorzystywany jako obszar rekreacyjny. Powstały tam ścieżka rekreacyjna, oświetlenie i mała architektura. – Łączymy więc dwie funkcje, bezpieczeństwo i rekreację – podkreślił szef DRMG. Zadania te koordynowała właśnie DRMG.

Wydatki na ochronę przeciwpowodziową

Gdański magistrat zaznacza, że od 1995 r. na ochronę przeciwpowodziową Gdańsk przeznaczył niemal 437 mln zł. Obecnie realizowane są inwestycje z Gdańskiego Programu Przeciwpowodziowego oraz w ramach projektu „System gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – miasto Gdańsk” o całkowitej wartości ponad 131 mln zł.

Projekt dofinansowany w wysokości ponad 80 mln z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 będzie realizowany do 2021 r. Zakłada on inwestycje przeciwpowodziowe w obszarach zlewni rzeki Strzelinki (w tym kanalizację deszczową dla Osowy, zbiornik Osowa II i odwodnienie Kokoszek), zlewni potoku Strzyża (zbiornik Jaśkowa Dolina i kanalizację deszczową osiedla Strzyża), zlewni kolektora Kołobrzeska (kanalizację deszczową w rejonie ul. Grottgera) i zlewni potoku Siedlickiego (zagospodarowanie wód z terenu cmentarza św. Franciszka).
Oznacza to, że w najbliższych trzech latach powstaną w Gdańsku trzy nowe zbiorniki retencyjne mogące pomieścić ponad 64 tys. metrów sześciennych wody. Wybudowana zostanie także kanalizacja deszczowa o długości 9,4 km, a także przebudowanych zostanie 1,5 km rowów melioracyjnych.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM w Gdańsku

fot. Krzysztof Wojciechowski/DRMG

reklama

reklama

 

reklama