Program „Moja Woda”

Ponownie ruszył program „Moja Woda”

O tym, że ponownie ruszył program „Moja Woda” poinformował kilkanaście dni temu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW). Mieszkańcy Pomorza, którzy nie zdążyli skorzystać z dofinansowania na przydomową retencję w pierwszej edycji programu „Moja Woda”, mogą ponownie składać wnioski. Przyjmowaniem i rozpatrywaniem dokumentów zajmuje się właśnie WFOŚiGW.

Program „Moja Woda” z dużym zainteresowaniem

Program „Moja Woda” w 2020 roku spotkał się z ogromnym zainteresowaniem wśród osób, którym na sercu leży problem zagospodarowania wód opadowych i roztopowych – podkreślił WFOŚiGW. Fundusz dodał, że w odpowiedzi na potrzeby związane z oszczędzaniem tych wód, ruszyła druga edycja programu. W jej ramach właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych w województwie pomorskim znów mogą ubiegać się o dofinansowanie do mikroinstalacji retencyjnych.

Start kolejnej edycji programu „Moja Woda” był oczywisty. Wnioskodawcy w krótkim czasie wykorzystali zeszłoroczną pulę środków. To pokazuje, że bardzo poważnie podchodzą do niepokojącej sytuacji wód. Szybko pomniejszające się zasoby wody pitnej na świecie to problem dotykający nas wszystkich, dlatego warto skorzystać z okazji, dzięki której niewielkim kosztem własnym można zacząć oszczędzać m.in. deszczówkę – powiedział Marcin Osowski, prezes WFOŚiGW w Gdańsku.

Program „Moja Woda” i maksymalnie 5 tys. zł dofinansowania

W tej edycji programu do mieszkańców województwa pomorskiego trafi łącznie 4,7 mln zł. Dofinansowanie obejmuje 80% kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota, jaką można otrzymać, to 5000 zł – tłumaczy WFOŚiGW.

Jak wskazuje fundusz, koszty kwalifikowane obejmują zakup, a także dostawę i montaż oraz budowę i uruchomienie instalacji. Pieniądze mogą zostać przeznaczone na różne elementy instalacji służących do zebrania wód opadowych (np. przewodów odprowadzających wody opadowe) i do ich retencjonowania w gruncie/zbiornikach/na dachach. Czyli na różnego rodzaju zbiorniki, studnie chłonne, ogrody deszczowe czy zielone dachy. Wsparcie może też być przeznaczone na elementy instalacji służących do wykorzystania zebranych wód opadowych, np. na instalacje automatycznego nawadniania.

Koszty związane z tymi instalacjami mogą być ponoszone od 1. czerwca 2020 r. do 30. czerwca 2024 r. Oznacza to, że do programu kwalifikują się inwestycje rozpoczęte jeszcze w ubiegłym roku – zaznacza WFOŚiGW. Ważne jednak jest, by inwestycja nie była zakończona do momentu złożenia wniosku. Wnioskodawca ma 12 miesięcy na wykonanie zadania od momentu złożenia pierwszej wersji wniosku do Funduszu.

Program „Moja Woda” – co zmieniło się w tej edycji?

W tej edycji programu wprowadzonych zostało kilka znaczących zmian. Jedną z istotniejszych jest ta dotycząca objętości instalowanego zbiornika. W poprzedniej edycji była zależna od jego rodzaju. Obecnie beneficjent może otrzymać dotację na kilka zbiorników o różnych pojemnościach pod warunkiem, że ich łączna pojemność będzie wynosiła powyżej 2 m3 – tłumaczyła Kamila Kujawska, koordynator programu Moja Woda we WFOŚiGW w Gdańsku.

Nabór wniosków trwa od 22.03.2021 r. do czasu rozdysponowania puli środków. – Jeśli zainteresowanie programem będzie tak duże, jak przy pierwszej edycji, to nabór może zakończyć się w ciągu kilku miesięcy – dodaje Kamila Kujawska.

Wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Portal Beneficjenta na stronie WFOŚiGW. Jednocześnie należy albo wysłać wersję papierową pocztą na adres pomorskiego funduszu albo złożyć wniosek za pośrednictwem portalu ePUAP.

Jak zaznacza WFOŚiGW, celem programu jest ochrona zasobów wodnych oraz minimalizacja zjawiska suszy w Polsce poprzez zwiększenie poziomu retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury. Program realizowany będzie w latach 2020-2024.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama