Przeciwdziałać suszy na terenach leśnych

Pomogą przeciwdziałać suszy na terenach leśnych

Wody opadowe z dróg krajowych pomogą przeciwdziałać suszy na terenach leśnych. Lasy Państwowe podpisały porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad o zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych – poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Ścisła współpraca podmiotów ma umożliwić racjonalne i bezpieczne dla środowiska wykorzystanie tych wód na terenach leśnych.

Przeciwdziałać suszy na terenach leśnych wykorzystując wody opadowe z dróg

Naszym celem jest zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie suszy w ekosystemach leśnych. Podpisane porozumienie to kolejny ważny krok, który przybliża nas do zrealizowania tego celu – powiedział Edward Siarka, sekretarz stanu w MKiŚ.

Jak zaznacza MKiŚ, porozumienie precyzuje warunki współpracy w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu pasa drogowego i zagospodarowania ich na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Dotyczy ono wyłącznie nowo powstających inwestycji drogowych, a zgodnie z nim oba podmioty – sygnatariusze będą każdorazowo oceniać i uzgadniać możliwości techniczne odprowadzania zgromadzonej wody oraz potencjalny wpływ tych działań na tereny leśne.

W porozumieniu ujęto możliwość wykorzystania zbiorników w pasie drogowym do celów gaśniczych czy też w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych. Niesie to dodatkową korzyść dla ochrony polskich lasów przed pożarami – zaznacza resort.

Przeciwdziałać suszy na terenach leśnych i wykorzystać wody z pasa drogowego w bliskiej okolicy

Ministerstwo zaznacza, że prawo zakazuje bezpośredniego odprowadzania skanalizowanych wód opadowych do gruntu lub cieków wodnych. Wody deszczowe muszą być najpierw podczyszczone w takim stopniu, by spełniały określone i bezpieczne parametry. Resort dodaje, że dotychczas przy tego rodzaju inwestycjach wykorzystywano rozwiązanie z systemem pomp, które odprowadzały wodę na duże odległości. Teraz, w uzasadnionych przypadkach, możliwe będzie pominięcie tego kosztownego rozwiązania i o ile nadleśnictwo uzna, że istnieje taka możliwość, wody z pasa drogowego zostaną wykorzystane w bliższej okolicy, poprawiając uwilgotnienie terenów leśnych.

Proponowane rozwiązania będą uwzględniały zapisy dotyczące obszarów objętych ochroną i tych dotyczących planu urządzenia lasu – dodało MKiŚ.

Na podstawie www.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny