Podsumowano wielomilionowy projekt

Podsumowanie inwestycji pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach” było tematem konferencji, która odbyła się 17 października br. w Żorach. Jej organizatorem było Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory.
 
Podczas spotkania omawiano m.in. rolę funduszy ochrony środowiska w realizacji projektów infrastrukturalnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, oraz nową perspektywę finansową UE. Uczestnicy tego wydarzenia mieli także okazję zapoznać się z efektami przeprowadzonych inwestycji w czasie wycieczki po oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody.
 
Całkowity koszt tej inwestycji przekroczył 191,5 mln zł. Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to też niebagatelna kwota – 106,1 mln zł.
 
Na podstawie: www.wfosigw.katowice.pl

Partner Portalu

Partner Portalu